Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 10.06.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 10.06.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis