Katastrikood(20)

83501:001:0395 (Mälestisel)
83701:004:0870 (Kaitsevööndis)
83701:004:0360 (Kaitsevööndis)
83701:004:1190 (Kaitsevööndis)
83701:004:2050 (Kaitsevööndis)