Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(5)

Kirna mõis
Kirna mõis. Ajalooline õiend
Kirna mõis. Ajalooline õiend
Kirna mõis. Inventariseerimine
Kirna mõis. Ettekirjutused 1982