Katastrikood(8)

83601:002:1260 (Mälestisel)
83601:002:0245 (Kaitsevööndis)
83601:002:1670 (Kaitsevööndis)
83601:002:0024 (Kaitsevööndis)
83601:002:0157 (Kaitsevööndis)