Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Väätsa mõis
Väätsa mõis. Ajalooline õiend
Väätsa mõis. Inventariseerimine