Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Järlepa mõis
Järlepa mõis. Inventariseerimine