Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 05.04.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Mõisa kasutust olmehoonena ei kitsendata.

Kuupäev: 10.05.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal