Katastrikood(35)

29202:001:0015 (Mälestisel)
29202:001:0560 (Kaitsevööndis)
29202:001:0030 (Kaitsevööndis)
29202:001:0104 (Kaitsevööndis)
29202:001:0031 (Kaitsevööndis)