Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Keava mõis
Keava mõis. Inventariseerimine