Leevendused(2)

Hoonet võib kasutada nii elamu kui olmehoonena.

Kuupäev: 22.11.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 22.11.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis