Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 04.10.13

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 04.10.13

Leevenduse liik: Kaitsevööndis