Leevendused(2)

Lubatud on hooldustööd ja muuta hoone kasutamise sihtotstarvet

Kuupäev: 12.12.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Mälestise lähiümbruses on lubatud teha võsaraiet ja hooldustöid.

Kuupäev: 12.12.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis