Leevendused(2)

Lubatud lihtsamad hooldusremonditööd

Kuupäev: 22.07.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndiks Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala. Hooldustöödeks pole vaja muinsuskaitseameti kirjalikku nõusolekut

Kuupäev: 22.07.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis