Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Lääne maakonna õigeusu kirikud. Inventariseerimine. 1.