Leevendused(2)

Lihtsamaid, mälestise välisilmet miitte muutvaid hooldusremonditöid võib teha muinsuskaitseameti kirjaliku loata.

Kuupäev: 22.07.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndiks kasutuses olev kalmistu. Lubatud matmine, kõrghaljastuse hooldustööd.

Kuupäev: 22.07.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis