Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Õigeusu kirikud. Ajalooline ülevaade. Kd I.
Lääne maakonna õigeusu kirikud. Inventariseerimine. 2.
Lääne maakonna õigeusu kirikute kaitse alla võtmise etteanekud