Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(5)

Vatla mõis
Vatla mõisa kõrvalhooned
Vatla mõis. Ajalooline õiend
Vatla mõis. Inventariseerimine
Ettekirjutused Vatla mõisa (Haapsalu raj.) korrastamiseks