Leevendused(2)

Lubatud tee hooldamiseks vajalikd tööd.

Kuupäev: 09.03.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud maaharimine ning puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.

Kuupäev: 09.03.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis