Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(5)

Lihula mõis
Lihula mõisa peahoone. Arhitektuurimälestise pass
Lihula mõis. Inventariseerimine
Lihula ajalooline keskus. Ajalooline õiend.
Lihula mõis. Ettekirjutused 1984