Leevendused(2)

Lubatud niitmine ja võsa, prahi ja kuivanud puuokste eemaldamine (vt hooldustööde loetelu).

Kuupäev: 06.03.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tavapärased hooldustööd (niitmine, prahi, võsa ja kuivanud okste eemaldamine vaadete säilitamiseks, teede ja radade korrashoidmine);
Noorte puude ja põõsaste mahavõtmine ja juurimine juhul, kui need on kasvanud kaitsealuse hoone vahetusse lähedusse ja kahjustavad mälestist; maaharimine senistes piirides (mitte pargi territooriumil!)

Kuupäev: 06.03.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis