Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Vanamõisa mõis
Vanamõisa mõis. Inventariseerimine