Katastrikood(22)

41101:001:0835 (Mälestisel)
41103:002:0266 (Kaitsevööndis)
41103:002:0306 (Kaitsevööndis)
41103:002:0303 (Kaitsevööndis)
41103:002:0029 (Kaitsevööndis)