Leevendused(1)

Lubatud korrastus- ja hooldustööd.

Kuupäev: 20.02.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal