Katastrikood(19)

45202:001:0038 (Mälestisel)
45202:001:0016 (Kaitsevööndis)
45202:001:0214 (Kaitsevööndis)
45202:001:0039 (Kaitsevööndis)
45202:002:0031 (Kaitsevööndis)