Leevendused(2)

Leevndusi ei tehta.

Kuupäev: 14.12.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tavapärased hooldustööd (niitmine, prahi, võsa ja kuivanud okste eemaldamine vaadete säilitamiseks, teede ja radade korrashoidmine); puude ja põõsaste mahavõtmine ja juurimine juhul, kui need kasvavad hoonete vahetus läheduses või kahjustavad mälestisi; aiapidamine ja maaharimine senistes piirides.

Kuupäev: 14.12.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis