Leevendused(2)

Hooldusremondi puhul ei ole teostajal muinsuskaitse tegevusluba nõutav. Hoonesisene hooldusremont (värvimine, tapeetimine jne)ei kuulu Muinsuskaitseametiga kooskõlastamisele.

Kuupäev: 01.10.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud ohtlikus seisukorras puude, põõsaste ja võsa mahavõtmine.

Kuupäev: 01.10.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis