Katastrikood(8)

55201:001:0828 (Mälestisel)
55201:001:1930 (Kaitsevööndis)
55201:001:2511 (Kaitsevööndis)
55201:001:0773 (Kaitsevööndis)
55201:001:0897 (Kaitsevööndis)