Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Haeska mõis
Haeska mõis
Haeska mõisa peahoone.Arhitektuurimälestise pass
Haeskamõis. Inventariseerimine