Leevendused(2)

Lubatud hoonesisesed hooldusremonnttööd (kasutada traditsioonilisi materjale ja töövõtteid).
Lubatud ühiskasutuses olevate ruumide hooldusremont kooskõlastatult maakonna muinsuskaitseinspektoriga

Kuupäev: 02.02.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tavapärased hooldustööd (niitmine, prahi, võsa ja kuivanud okste eemaldamine vaadete säilitamiseks, teede ja radade korrashoidmine); puude ja põõsaste mahavõtmine ja juurimine juhul, kui need kasvavad hoone läheduses ja kahjustavad mälestist.

Kuupäev: 02.02.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis