Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Uuemõisa mõis
Uuemõis. Ajalooline õienda mõis. Ajalooline õiend
Uuemõisa mõis. Inventariseerimine