Leevendused(2)

Lubatud on hooldustööd, mis ei puuduta kõrghaljastust ja pargis muinsuskaitse all olevaid teisi mälestisi.(reg. nr. 15629; 15630; 15631;5759)

Kuupäev: 05.04.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tavapärane hooldus.

Kuupäev: 05.04.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis