Katastrikood(17)

27305:003:1771 (Mälestisel)
27305:003:0264 (Kaitsevööndis)
27305:003:0029 (Kaitsevööndis)
27305:003:2091 (Kaitsevööndis)
27305:003:0265 (Kaitsevööndis)