Leevendused(2)

Omanik võib Muinsuskaitseameti poolt väljastatud loa alusel teha pargis suuremaid hooldusttöid.

Kuupäev: 14.03.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud on hooldustööd.

Kuupäev: 14.03.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis