Leevendused(1)

Väikesemahulised hooldustööd- muru niitmine, prahi koristamine.

Kuupäev: 16.05.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal