Omanikud/valdajad(4)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 15.03.2015
Maa-amet (70003098) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 15.03.2015
Maanteeamet (70001490) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 28.06.2018
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (70003158) (Omanik, Mälestisel) Alates 14.06.2011