Leevendused(2)

Pargis tohib omanik teha hooldustöid, kuivanud okste koristamist, prahi koristamist, muru niitmist.

Kuupäev: 17.11.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Mälestise kaitsevööndis on lubatud koristustööd.

Kuupäev: 17.11.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis