Leevendused(2)

Mälestise kasutamise sihtotstarvet võib muuta mälestist kahjustamata. Omanik võib teha mälestisel hooldustöid vastavalt Muinsuskaitseameti loal mälestise säilitamiseks.
Mälestise laähiümbruses tohib omanik teha koristustöid mälestist kahjustamata.

Kuupäev: 10.04.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Mälestise kaitsevööndis tohib omanik teha koristustöid ja hooldustöid mälestisi kahjustamata vastavalt Muinsuskaitseameti loale.

Kuupäev: 10.04.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis