Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(5)

Liigvalla mõis
Liigvalla mõis. Ajalooline õiend
Liigvalla mõis. Inventariseerimine
Liigvalla mõisa peahoone. Värviuuringud 2000
Liigvalla mõisa peahoone. Värvisondaazid