Katastrikood(7)

66001:001:0860 (Mälestisel)
66001:001:0132 (Kaitsevööndis)
66001:001:0221 (Kaitsevööndis)
66001:001:0220 (Kaitsevööndis)
66001:001:0128 (Kaitsevööndis)