Leevendused(2)

Omanik võib Muinsuskaitseameti poolt väljastatud loa alusel teha hooldus- ja hooldusremonttöid.

Kuupäev: 23.01.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud on hooldustööd.

Kuupäev: 23.01.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis