Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Imastu mõis
Imastu mõis. Inventariseerimine