Katastrikood(7)

71601:003:0026 (Mälestisel)
71601:003:0040 (Kaitsevööndis)
71601:003:0410 (Kaitsevööndis)
71601:003:0038 (Kaitsevööndis)
71601:003:0030 (Kaitsevööndis)