Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Andja mõis
Andja mõis
Andja mõis. Inventariseerimine
ENSV mõisate korrastamise ettekirjutuste IV jrk. Köide I. Andja mõisaansambli (Rakvere raj.) korrastamiseks