Leevendused(2)

Mälestise kasutamise sihtotstarvet võib muuta.
Mälestisel ja selle lähiümbruses võib teha hooldustöid mälestist kahjustamata.

Kuupäev: 31.03.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Mälestise kaitsevööndis võib teha maaharimist ja koristustöid mälestist kahjustamata.

Kuupäev: 31.03.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis