Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Vaeküla mõis
Vaeküla mõis. Inventariseerimine