Katastrikood(46)

77004:002:0019 (Mälestisel)
77004:002:0083 (Kaitsevööndis)
77004:002:0052 (Kaitsevööndis)
77004:002:0048 (Kaitsevööndis)
77004:002:0073 (Kaitsevööndis)