Leevendused(2)

Omanik võib teha koristustöid.

Kuupäev: 09.03.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis on lubatud teha niitmis ja ümbruse hooldustöid mälestist kahjustamata.

Kuupäev: 09.03.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis