Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Võhmuta mõis
Võhmuta mõis. Ajalooline õiend
Võhmuta mõis. Inventariseerimine
Võhmuta mõisa peahoone ja park. Arhitektuurimälestise pass