Leevendused(2)

Kabelis lubatud teha hooldustöid, koristamist, mälestist rikkumata. Kabeli ümber lubatud teha prahi koristustöid.

Kuupäev: 17.02.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kabel asub kabeliaias, mis on arhitektuurimälestis reg. nr. 15888, siis kaitsevööndis on lubatud omanikul teha prahi koristustöid ja kabeliaias matuseid.
Suuremaulatuslikud hooldustööd kaitsevööndis kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

Kuupäev: 17.02.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis