Koosseisulised vallasmälestised(12)

17016 Altar, 1731 (puit, õlivärv)
17017 Kantsel, 19.saj. I pool (puit, õlivärv)
17027 Tool, 19.saj.I pool (puit, tekstiil)
28041 Altarimaal "Kristus Õlimäel", C.Walther, 1843 (õli, lõuend)
28042 Altarisein altarivõrega, hilisklassitsism, 19.saj. (puit, õlivärv, kullatis)
28043 Vapp, 1842 (dolomiit)
28049 Köstrikantsel, 19.saj. (puit, aaderdus)
28050 Pingistik, 19.saj. (puit, aaderdus)
28051 Harmoonium, A.B.Gefle Orgel och Pianofabrik, Rootsi, 19.saj. lõpp või 20.saj. algus (puit)
28052 Rahapakk, 19.saj. (puit, raud)
28053 Tornikell, A.J.Feldmann, Tallinn, 1843 (pronks)
28054 Tornikell, A.J.Feldmann, Tallinn, 1844 (pronks)